เราต้องการส่งเสริมให้นักเรียนแต่ละคนกล้าคิดกล้าทำ เป็นนักคิดนักถาม นักสื่อสาร เปิดใจกว้าง เอาใจใส่ผู้อื่น มีวินัย และใช้ชีวิตอย่างสมดุล ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ตรงตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน เพื่อเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนมีคุณสมบัติดังกล่าว เราจึงจัดให้นักเรียนเกรด 1-12 ทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่ (Classrooms Without Walls) เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ โดยกิจกรรมดังกล่าวจะสอดคล้องและเชื่อมโยงกับหลักสูตรที่เรียนในห้องเรียน เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้นำความรู้ภาคทฤษฎีมาสู่การปฏิบัติจริง

สัปดาห์การเรียนรู้นอกสถานที่จะมีกิจกรรมที่หลากหลายให้นักเรียนทำ เช่น การเยี่ยมชมสถานที่ที่น่าสนใจ การสำรวจถ้ำ การดำน้ำพร้อมรับประกาศนียบัตรนักดำน้ำ การทำกิจกรรมเพื่อสร้างความสามัคคี การทำกิจกรรมเพื่อสังคม การล่องแพ เข้าค่าย การสร้างบ้าน สร้างแพ การพบปะผู้คนที่น่าสนใจ การพายเรือคายัค และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

เราจะจัดให้นักเรียนที่อายุยังน้อยทำกิจกรรมในสถานที่ที่ไม่ไกลจากโรงเรียนมาก แต่สำหรับนักเรียนชั้นโตนั้นเราจะจัด โปรแกรมและเลือกสถานที่ที่เปิดโอกาสให้พวกเขาได้ผจญภัยและใช้ทักษะในการพึ่งพาตัวเองมากขึ้น

แน่นอนเป็นอย่างยิ่งว่า ความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ดังนั้นเราจึงทำงานกับทีมงานและองค์กรที่เชี่ยวชาญ และมีชื่อเสียงเท่านั้น

  

 

Untitled-3 copy   Untitled-4 copy  Untitled-5 copy